Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

BALANS OVERZICHT jaar   jaar       jaar   jaar
  2013   2014       2013   2014
                   
ACTIVA           PASSIVA      
gebouwen € 79.667,66   € 79.667,66     eigen vermogen € 98.495,29   € 104.156,64
inventaris € 4.895,83   € 13.748,88     onverdeeld resultaat na belasting € 5.661,35   € 7.029,34
materiële vaste activa € 84.563,49   € 93.416,54     eigen vermogen € 104.156,64   € 111.185,98
                   
voorraad handelsgoederen € 24.611,17   € 24.786,65            
voorraden € 24.611,17   € 24.786,65     hyptheken € 29.344,50   € 27.529,38
            schulden aan participanten € 0,00   € 0,00
overige vorderingen (ing. kb) € 372,50   € 840,00     vreemd vermogen lang € 29.344,50   € 27.529,38
kruisposten € 0,00   € 0,00            
overlopende activa-debiteuren € 1.643,99   € 0,00            
tussenrekening financieel € 613,43   € 509,11     crediteuren € 2.768,10   € 624,36
kortlopende vorderingen € 2.629,92   € 1.349,11     te betalen BTW € 2.295,56   € 1.478,00
            overige kortlopende schulden € 0,00   € 0,00
kas € 125,15   € 378,05     vreemd vermogen kort € 5.063,66   € 2.102,36
rekening courant bank € 26.635,07   € 20.887,37            
Liquide middelen € 26.760,22   € 21.265,42            
                   
ACTIVA € 138.564,80   € 140.817,72     PASSIVA € 138.564,80   € 140.817,72
                   

Exploitatie overzicht cumulatief 2013   2014
   kosten   opbrengsten     kosten   opbrengsten 
           
personeelskosten € 1.775,71 € 0,00   € 1.491,15 € 0,00
huisvestingskosten € 2.800,80 € 0,00   € 3.760,34 € 0,00
inventariskosten € 676,09 € 0,00   € 518,20 € 0,00
kantoorkosten € 5.262,70 € 0,00   € 5.435,05 € 0,00
verkoopkosten € 2.044,99 € 0,00   € 2.298,44 € 0,00
financieringskosten € 1.626,54 € 0,00   € 1.574,98 € 0,00
algemene kosten € 1.266,73 € 0,00   € 445,13 € 189,98
afschrijvingskosten € 0,00 € 0,00   € 2.200,00 € 0,00
Som de bedrijfslasten € 15.453,56 € 0,00   € 17.723,29 € 189,98
           
           
totaal inkoopwaarde omzet € 45.130,16 € 186,18   € 45.579,27 € 124,68
Totaal omzet   € 66.339,31     € 69.900,93
betalingsverschillen/ baten/ lasten € 287,46 € 7,04   € 0,02 € 116,33
in/verkoop € 45.417,62 € 66.532,53   € 45.579,29 € 70.141,94
           
Resultaat winst € 5.661,35     € 7.029,34  
           
Totaal generaal  € 66.532,53  €  66.532,53   € 70.331,92 € 70.331,92
         


 


Toelichting op het exploitatie overzicht 2013   2014
   kosten   opbrengsten     kosten   opbrengsten 
voorraden
voorraad goederen  € 24.361,17  €            -      € 24.301,65  €            -  
voorraad kadobonnen  €      250,00  €            -      €      485,00  €            -  
voorraden  € 24.611,17  €            -      € 24.786,65  €            -  
kostenrekeningen
kantine/keukenkosten  €            -    €            -      €            -    €            -  
vergaderkosten  €      190,33  €            -      €      189,98  €            -  
vrijwilligerskosten  €   1.110,36  €            -      €      905,17  €            -  
interne kosten medewerkers  €      475,02  €            -      €      396,00  €            -  
personeelkosten  €   1.775,71  €            -      €   1.491,15  €            -  
           
onderhoud gebouwen  €      345,01  €            -      €      698,28  €            -  
belastingen en zakelijke lasten  €      609,83  €            -      €      671,39  €            -  
energiekosten  €   1.845,96  €            -      €   2.390,67  €            -  
schoonmaakkosten  €            -    €            -      €            -    €            -  
huisvestingskosten  €   2.800,80  €            -      €   3.760,34  €            -  
           
onderhoud inventaris  €      676,09  €            -      €      518,20  €            -  
inventariskosten  €      676,09  €            -      €      518,20  €            -  
           
           
kantoorbehoeften  €      135,27  €            -      €       87,76  €            -  
zegel- en portokosten  €         1,00  €            -      €         3,20  €            -  
telecommunicatie  €   1.291,48  €            -      €      922,43  €            -  
bankkosten  €      107,66  €            -      €      490,90  €            -  
contributies en abonnementen  €   3.727,29  €            -      €   3.930,76  €            -  
kantoorkosten  €   5.262,70  €            -      €   5.435,05  €            -  
           
reclame en advertenties  €      221,99  €            -      €      533,30  €            -  
transportkosten  €      629,30  €            -      €      530,86  €            -  
verpakkingskosten  €      818,70  €            -      €   1.019,28  €            -  
giften  €      100,00  €            -      €      200,00  €            -  
winkeliersvereniging  €      275,00  €            -      €       15,00  €            -  
verkoopkosten  €   2.044,99  €            -      €   2.298,44  €            -  
           
rente asn  €            -    €            -      €            -    €            -  
rente asn-ideaal  €            -    €            -      €            -    €            -  
internetkosten pin/chip  €            -    €            -      €            -    €            -  
rente hypothecaire leningen  €   1.626,54  €            -      €   1.574,98  €            -  
rente rekening-courant bankiers  €            -    €            -      €            -    €            -  
financieringskosten  €   1.626,54  €            -      €   1.574,98  €            -  
           
kosten voorraadverschillen  €      819,92  €            -      €            -    €      189,98
verzekeringen / assuranties  €      446,81  €            -      €      445,13  €            -  
overige algemene kosten  €            -    €            -      €            -    €            -  
algemene kosten  €   1.266,73  €            -      €      445,13  €      189,98
           
afschrijving inventaris  €            -    €            -      €   2.200,00  €            -  
afschrijvingskosten  €            -    €            -      €   2.200,00  €            -  
           
totaal kostenrekeningen  € 15.453,56  €            -      € 17.723,29  €      189,98
           
inkoopgegevens
totale inkoopwaarde  € 45.130,16  €            -      € 45.579,27  €            -  
incassokortingen  €            -    €      186,18    €            -    €      124,68
totaal inkoopwaarde omzet  € 45.130,16  €      186,18    € 45.579,27  €      124,68
           
verkoopgegevens
omzet koffie / food  €            -    € 19.058,35    €            -    € 18.208,10
omzet wijn / bier  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet handnijverheid  €            -    € 38.642,56    €            -    € 42.270,38
omzet wierook  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet sieraden  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet boeken  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet kaarten e.d.  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet kerstpaketten hoog  €            -    €   3.006,25    €            -    €   3.743,05
omzet kerstpaketten laag  €            -    €   4.448,35    €            -    €   4.539,16
omzet grootverbruik  €            -    €   1.183,80    €            -    €   1.140,24
omzet verzamelrekeningen  €            -    €            -      €            -    €            -  
totaal verkoopwaarde omzet  €            -    € 66.339,31    €            -    € 69.900,93
           
betalingsverschillen/ baten/ lasten  €      287,46  €         7,04    €         0,02  €      116,33