Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

Wereldwinkel neemt afscheid van Agnes van Hoek

De wereldwinkel wordt gerund door vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn lid van de Vereniging Wereldwinkel Gilze en Rijen. Op dit moment heeft de wereldwinkel 26 vrijwilligers.
In november 2016 is de vrijwilligster die het langst actief was, Agnes van Hoek uit Hulten gestopt met haar werkzaamheden voor de wereldwinkel.  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 januari j.l. is officieel afscheid van haar genomen.

Agnes is op allerlei fronten actief geweest voor de wereldwinkel met een nimmer aflatende inzet en enthousiasme. Zij is beginnen in 1990. De wereldwinkel was toen gehuisvest in de voormalige kleuterschool De Ark en verkocht daar enkele uren per week vanuit een kast voornamelijk koffie en thee. Daarna vonden de verhuizingen plaats, eerst naar een houten gebouwtje in de Stationsstraat en in 2002 naar de huidige locatie aan de Mangrovelaan.
Al die tijd was Agnes minimaal een dagdeel per week actief als winkelierster. Daarnaast heeft zij o.a. in de werkgroep inkoop gezeten en heeft zij jarenlang de inkoopadministratie verzorgd.
Tijdens de ledenvergadering ontving Agnes hiervoor een welgemeend dankjewel van de voorzitter van de vereniging en kreeg zij een terechte ovatie van alle collega’s.
Ook ontving Agnes als eerste vrijwilligster het erelidmaatschap van de Vereniging Wereldwinkel Gilze en Rijen.