Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

Wereldwinkel Rijen bedankt FAF training!

Zo ja, dan zouden wij wel heel veel  BHV’ers moeten hebben, omdat al onze vrijwilligers maar een of hooguit twee dagdelen per week aanwezig zijn.  En dat zou erg kostbaar worden. De eigenaren van  FAF training zochten het uit: “Jullie zijn het niet verplicht, maar als jullie belangstelling hebben, bieden wij jullie gratis een training bedrijfshulpverlening  aan”. Zo’n aanbod sla je natuurlijk niet af.

Daarom gingen op maandagavond 10 februari  elf vrijwilligers van de wereldwinkel naar FAF training aan de Peelbaan in Rijen. Daar werden we gastvrij ontvangen door de eigenaars van dit bedrijf: Annemieke Verboom en Toine van den Braak.  Zij vertelden ons dat ze zich zouden beperken tot  twee belangrijke taken van de bedrijfshulpverlener:

*het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en

*het beperken en bestrijden van brand

De ene helft van de groep bleef daarom bij Annemieke, die ons o.a. vertelde hoe je  een slachtoffer van een ongeval moet benaderen, wanneer en hoe je een stabiele zijligging kunt toepassen en hoe een AED werkt. Iedereen kreeg ook de gelegenheid om een AED te gebruiken en te reanimeren.

De anderen kregen ondertussen allerlei informatie van Toine over hoe te handelen bij brand. Hoe open je bv. een deur wanneer je vermoedt dat er achter die deur een brandje woedt? Wij weten dat nu! Ook mochten we zelf brandjes blussen met behulp van een blusdeken en verschillende brandblusapparaten.

Na een korte pauze werd gewisseld zodat alle aanwezigen beide onderdelen gevolgd hebben.

Omdat het niet alleen bij theorie bleef, maar we het geleerde ook in de praktijk mochten brengen, was het een zeer  leerzame maar ook leuke avond.

Vanaf deze plek willen wij daarom Annemieke  en Toine van FAF training nogmaals hartelijk bedanken. Zij hebben ons laten zien dat zij echt maatschappelijk betrokken zijn.