In memoriam: Lea Prop

Vrijdag 24 december ontvingen wij het droevige bericht dat Lea Prop, een van onze vrijwilligers na een kort ziekbed overleden is. Zij had eerder dit jaar aangegeven in 2022 toch echt te willen stoppen als vrijwilligster bij de wereldwinkel. Haar afscheid zat er dus aan te komen maar niemand van ons had verwacht, dat het al zo snel zou plaatsvinden en zeker niet op deze manier.
In april 1999 is Lea gestart als vrijwilligster in de wereldwinkel in Rijen. De eerste jaren alleen als winkelierster op een vast dagdeel in de week. Maar al begin 2002 werd ze ook lid van het bestuur. Haar specifieke taak binnen het bestuur was coördinator vrijwilligers.
Dat hield o.a. in dat ze intakegesprekken hield met nieuwe vrijwilligers, deze ook mee inwerkte en minimaal 1x per 2 jaar voortgangsgesprekken voerde met alle winkeliersters, dit meestal samen met een ander bestuurslid
Dit alles naast het vaste dagdeel in de week dat ze in de winkel stond.
Toen haar kleinkinderen geboren werden en ze regelmatig op ging passen, is ze daar een aantal jaren mee gestopt. Wel draaide ze mee in het zaterdagrooster,  bleef ze actief binnen het bestuur, viel ze af en toe in en verleende waar nodig allerlei hand- en spandiensten. We deden nooit vergeefs een beroep op haar.
Sinds enige tijd werkte Lea weer vast op maandagmiddag.
Lea was een graag geziene collega. Ze trad nooit op de voorgrond maar had wel een duidelijke eigen mening, die ze rustig naar voren bracht.
Ze was erg betrokken en had voor iedereen een luisterend oor.
Wij bedanken Lea voor alles wat ze voor de wereldwinkel gedaan heeft. Zij heeft er mede voor gezorgd dat boeren en producenten in derde wereldlanden voor zichzelf en hun gezinnen een beter bestaan op hebben kunnen bouwen.
Maar vooral willen wij Lea bedanken voor haar collegialiteit en haar vriendschap. Wij gaan haar missen.