Jaarverslag

Jaarlijks wordt door het bestuur een jaarverslag opgesteld waarin verantwoord wordt welke inspanningen geleverd zijn om de doelstellingen van de Vereniging te realiseren. Het is niet alleen een financieel verslag. Ook inhoudelijk wordt ingegaan in op het reilen en zeilen van de wereldwinkel.

Voor meer informatie zie het Jaarverslag 2021

Gegevens over Vereniging Wereldwinkel Gilze en Rijen vindt u op onze ANBI-pagina

Jaarverslagen 2018-2020

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018